Robot trading

Giao dịch tự động (Robot trading) dựa trên các tín hiệu kỹ thuật do NĐT tự cài đặt. Những quyết định mua, bán của Robot trading được thực hiện dựa trên việc phân tích xu hướng lên xuống theo sự dịch chuyển về giá.

Ưu điểm của giao dịch tự động:

- Chiến lược nhất quán, kỷ luật cao với chỉ báo phân tích kỹ thuật đa dạng

- Cắt lỗ tự động

- Chốt lời theo điều kiện

- Theo dõi theo thời gian thực

- Giảm áp lực cho NĐT: NĐT có thể thảnh thơi hơn khi đầu tư trên thị trường, thay vì phải căng thẳng, liên tục theo dõi trên bảng giá.

- Có thể kiểm định hiệu quả đầu tư chiến thuật qua việc chạy backtest dữ liệu quá khứ

Hệ thống bao gồm các chức năng chính:

  • - Xây dựng các chiến thuật đầu tư theo các thuật toán
  • - Kiểm nghiệm hiệu quả chiến thuật bằng dữ liệu quá khứ (backtest)
  • - Trading tự động theo chiến thuật
  • - Thống kê, theo dõi , kiểm soát kết quả đầu tư theo từng chiến thuật
  • - Xây dựng và quảng cáo bộ chiến thuật mẫu
  • - Mua bán / trao đổi các bộ chiến thuật hiệu quả