USD vững giá, vàng tăng mạnh

1 năm trước

Tỷ giá USD ít thay đổi trong ngày thứ Hai (21/3) khi các nhà đầu tư chờ đợi các thông điệp từ Chủ tị...