Core Trái phiếu

Hệ thống phần mềm quản lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp, quản lý bán lẻ trái phiếu:

  • Tự động sinh lịch và nhắc lịch cho nhân viên đại lý để đảm bảo chính xác và tránh sai sót.
  • Quản lý việc thanh toán Coupon, đáo hạn và thông tin sở hữu trái phiếu.
  • Hệ thống giao dịch cho phép CTCK làm CCP thực hiện giao dịch Mua với NDT muốn bán và Bán với NDT muốn mua để thu lợi nhuận từ chênh lệch giá Mua/Bán và thu phí giao dịch.
  • CTCK có thể xây dựng và bán lẻ các sản phẩm TP nhằm thu lợi nhuận từ chênh lệch Coupon và lãi suất kỳ hạn.
  • Cho phép nhà đầu tư giao dịch và theo dõi danh mục TP trực tuyến thuận lợi và nhanh chóng.
  • Nhà đầu tư có thể thỏa thuận ngang hàng giao dịch trái phiếu
  • Nhà đầu tư có thể thực hiện chuyển nhượng trái phiếu trực tuyến thuận lợi và nhanh chóng.
  • Nhà đầu tư có thể thực hiện quảng cáo, chào mua/chào bán trái phiếu. mong muốn
  • Có công cụ hỗ trợ nhà đầu tư tính giá trái phiếu để đưa ra mức giá Bán/Mua hợp lý.
  • Hoa hồng đại lý, hoa hồng môi giới.


Hình ảnh sản phẩm:

Back Office

Online Trading


App mobile