Hệ thống tạo lập chứng quyền

  • Hệ thống tạo lập thị trường với mã chứng quyền do công ty chứng khoán phát hành:

- Xử lý các đơn hàng lớn

- Độ chính xác về giá cả và số lượng

- Tính kịp thời của thời gian

- Tùy chỉnh theo biến động thị trường

  • Đảm bảo bạn tuân thủ các quy tắc đã thiết lập theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
  • Hedging chứng khoán cơ sở để đảm bảo thanh toán đáo hạn
  • Có thể tùy chọn theo nhiều công thức tính giá:

- Công thức Black Scholes

- Công thức Offset

- Giá thị trường


Hình ảnh sản phẩm: