Chúng tôi là ai?

Goline Corporation là công ty chuyên cung giải pháp phần mềm tài chính, chứng khoán cho thị trường chứng khoán Việt Nam và khu vực. Với đội ngũ chuyên môn nhiều kinh nghiệm, đầy đam mê nhiệt huyết, Goline đã và đang mang lại những sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng, là một trong những giải pháp phổ biến trên thị trường hiện nay.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng

Chất lượng

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có tính ổn định cao, đây là ưu tiên hàng đầu đối với lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có tính ổn định cao, đây là ưu tiên hàng đầu đối với lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Chất lượng

Kinh nghiệm

Có nhiều năm kinh nghiệm thị trường chứng khoán Việt Nam và quốc tế. Đội ngũ kĩ thuật đã triển khai nhiều giải pháp lớn trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Có nhiều năm kinh nghiệm thị trường chứng khoán Việt Nam và quốc tế. Đội ngũ kĩ thuật đã triển khai nhiều giải pháp lớn trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Chất lượng

Quy trình

Quy trình quản lý chất lượng, quản lý an toàn bảo mật thông tin, quản lý dự án theo chuẩn mực quốc tế nhưng cũng linh hoạt theo từng dự án đặc thù.

Quy trình quản lý chất lượng, quản lý an toàn bảo mật thông tin, quản lý dự án theo chuẩn mực quốc tế nhưng cũng linh hoạt theo từng dự án đặc thù.

Hệ thống
sản phẩm

Quy trình
sản xuất

Quy trình quản lý chất lượng

ISO 27001:2015 do NQA của Anh chứng nhận

Quy trình an toàn bảo mật thông tin

ISO 9001:2015 do NQA của Anh chứng nhận

Quy trình quản lý dự án tuân thủ theo PMI

Các quản trị dự án đều có chứng chỉ PMP

Đối tác

Khách hàng tiêu biểu