Tổng Giám đốc hoàn tất gom 30 triệu cp GEX

Ngày 04 tháng 6 năm 2021

Sau giao dịch, vị Tổng Giám đốc này nâng tổng số cổ phần đang nắm giữ tại GEX từ 56.5 triệu cp (11.57%) lên 86.5 triệu cp (tỷ lệ 17.7%).

Với thị giá 20,850 đồng/cp (phiên 02/06), ước tính ông Tuấn đã chi hơn 625 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Về tình hình kinh doanh quý đầu năm 2021, doanh thu thuần của GEX đạt hơn 4,413 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và lãi ròng hơn 254 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ.

Đáng chú ý, lãi từ công ty liên kết đột biến khi ghi nhận gần 127 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Theo giải trình, khoản biến động chủ yếu đến từ phần chia lợi nhuận từ Tổng Công ty Viglacera (HOSE: VGC) sau thời điểm GEX nắm hơn 46% vốn của VGC.

Một số chỉ tiêu tài chính của GEX các quý trở lại đây. Đvt: Triệu đồng

Nguồn: VietstockFinance

Giá cổ phiếu GEX chốt phiên 03/06 tại mức giá trần 22,250 đồng/cp, giảm 16% qua 1 tháng trở lại đây, với khối lượng giao dịch bình quân hơn 4.5 triệu cp/phiên.