SSI sắp chi 646 tỷ đồng trả cổ tức 2020

Ngày 04 tháng 6 năm 2021

Theo đó, SSI dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10%/mệnh giá (1 cp được nhận 1,000 đồng) vào ngày 15/07/2021.

Với gần 646 triệu cp đang lưu hành, dự kiến SSI sẽ chi 646 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Năm 2021, SSI đặt chỉ tiêu lãi trước thuế hợp nhất 1,870 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước.

SSI cũng dự kiến tăng vốn điều lệ lên mức 11,000 tỷ đồng thông qua phương án chào bán tối đa gần 442.7 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ được phát hành theo 4 phương án, bao gồm:

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 6:2), tối đa 219.1 triệu cp.

- Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 10,000 đồng/cp (tỷ lệ 6:1), tối đa 109.5 triệu cp.

- Chào bán tối đa hơn 104 triệu cp riêng lẻ, giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết.

- Chào bán ESOP với giá 10,000 đồng/cp, tối đa 10 triệu cp.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động bảo lãnh phát hành, đầu tư và cho vay ký quỹ của Công ty.