Follow Us On:

Goline Corporation là công ty chuyên cung giải pháp phần mềm tài chính, chứng khoán cho thị trường chứng khoán Việt Nam và khu vực. Với đội ngũ chuyên môn nhiều kinh nghiệm, đầy đam mê nhiệt huyết, Goline đã và đang mang lại những sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng, là một trong những giải pháp phổ biến trên thị trường hiện nay.

Goline Corporation is a company specializing in providing financial and securities software solutions for the Vietnamese stock market. With a team of experienced professionals, full of passion and enthusiasm, Goline has been bringing high quality products to customers, which is one of the popular solutions on the market today.


Goline Corporation はベトナム国内および国外向け証券・金融システムのソリューションを提案し、証券・金融システムを開発及び提供しています。熱意に満ちて、長期間の経験がある専門家集団であるGolineは、現在、顧客に品質の高いソリューションを提供しており、市場では高い評価をいただいております。

Giờ làm việc

Working Hours

営業時間

Core chứng khoán OTC

Hệ thống các ứng dụng quản lý và giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (OTC), bao gồm các ứng dụng: Quản lý Sổ cổ đông, Quản lý và giao dịch quỹ mở, Repo chứng khoán  và IPO chứng khoán

Quản lý sổ cổ đông: thông tin tổ chức phát hành; danh sách cổ đông; thực hiện chi trả cổ tức (tiền mặt, cổ phiếu, cổ phiếu thưởng), mua phát hành thêm; in sổ, tách sổ; chuyển nhượng cổ phiếu…

Quản lý và giao dịch quỹ mở: thông tin Quỹ mở; đăng ký giao dịch quỹ mở; khớp lệnh và thanh toán; quản lý hợp đồng SIP…

Repo chứng khoán: quản lý danh mục chứng khoán Repo; quản lý lãi suất Repo; quản lý hợp đồng Repo; gia hạn hợp đồng repo; tất toán hợp đồng repo; bán chứng khoán repo; bán chứng khoán lên sàn….

IPO chứng khoán: quản lý thông tin đấu giá; đăng ký tham gia đấu giá; đặt mua đấu giá; nộp cọc đấu giá; nộp tiền, hoàn cọc

Comments are closed