Hệ thống thẩm định chính sách giá

Hệ thống cho phép xây dựng các chính sách với hơn 50 tiêu chí khác nhau, để phân hạng và xét duyệt ưu đãi cho các đối tượng khách hàng. Chính sách ưu đãi bao gồm: biểu phí giao dịch, lãi suất margin, lãi suất ứng trước,....hoặc danh mục chứng khoán được phép margin

Quy trình thẩm định:

  


Hệ thống bao gồm các chức năng chính:

  • Xây dựng các chính sách, nhóm chính sách về phí, lãi suất ....áp dụng cho từng đối tượng khách hàng theo từng thời kỳ
  • Hàng tháng tự động thẩm định, phân hạng khách hàng
  • Thẩm định bổ sung cho từng khách hàng, từng chính sách, nhóm chính sách
  • Đăng ký chính sách thỏa mãn để áp dụng ưu đãi cho khách hàng
  • Back test dữ liệu quá khứ để so sánh kết quả doanh thu