Tình người Sài Gòn giữa Covid-19

Ngày 11 tháng 6 năm 2021

Quán cơm ăn miễn phí, lương thực phát tận nhà, chợ "0 đồng"... là những hoạt động thiện nguyện của người Sài Gòn để hỗ trợ người nghèo, các gia đình trong khu cách ly.