Giao dịch "chui", người liên quan Thành viên HĐQT của JVC và CTG bị xử phạt

Ngày 04 tháng 6 năm 2021

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Tùng là người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên HĐQT của CTCP thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSEJVC) bán 20,000 cp JVC vào ngày 07/01/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Do đó, ông Tùng bị xử phạt số tiền 10 triệu đồng.

Tương tự, ngày 19/03/2021, ông Trần Tiến Duy là người có liên quan đến bà Trần Thu Huyền - Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HOSE: CTG) đã mua 12,000 cp CTG nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Do đó, ông Duy bị xử phạt số tiền 10 triệu đồng.