Core chứng khoán phái sinh

Ngày 04 tháng 6 năm 2021

Cũng như hệ thống core chứng khoán Cơ sở, Core chứng khoán phái sinh cũng được thừa kế và sử dụng công nghệ tiên tiến của Nhật bản, nên tối ưu được khả năng xử lý, sẵn sàng cho phát triển tương lai

  • Đáp ứng đầy đủ những quy định, yêu cầu nghiệp vụ của Phái sinh Việt Nam hiện tại, nhưng vẫn thừa kế được những ưu thế của Phái sinh Nhật bản, như việc chuẩn bị sẵn cho các hệ thống sản phẩm: Options, Swap…trong tương lai
  • Hỗ trợ nhiều loại lệnh auto trading: UP/DOWN, IF DONE STOP, IF DONE GAIN, OCO, BULL&BEAR, TRAILING STOP…..
  • Cho phép tạo chiến thuật và thực hiện đầu tư theo chiến thuật
  • Đầy đủ các công cụ phân tích, cảnh báo, chốt lời, đóng vị thế tự động
  • Cho phép sử dụng đòn bẩy để giao dịch chứng khoán phái sinh với tỷ lệ yêu cầu ký rất thấp (3 – 5%)
  • Cho phép sử dụng tài sản chứng khoán cơ sở để vay ký quỹ phái sinh


Hình ảnh sản phẩm:

BackOfficeWebTrading

 


Appmobie