Hệ thống phân tích hành vi

Ngày 04 tháng 6 năm 2021


Hệ thống tự động thu thập hành vi người dùng khi thực hiện tương tác trên các ứng dụng Web, Mobile, để từ đó đưa ra các dữ liệu phân tích cho các hành vi đó, cụ thể:

  • Theo dõi thao tác truy cập, sử dụng phần mềm của người dùng để từ đó đưa ra nhận định được thói quen, nhu cầu của người dùng.
  • Gợi ý, tư vấn khẩu vị đầu tư dựa trên nhu cầu của người dùng.
  • Nắm bắt xu hướng đầu tư chứng khoán theo từng giai đoạn, thời kỳ của từng khách hàng để tư vấn cho phù hợp.
  • Điều chỉnh được cơ chế chính sách vào đúng nhóm khách hàng có giá trị
  • Xây dựng các chương trình/chiến dịch bán hàng, các gói chính sách/dịch vụ/sản phẩm tư vấn phù hợp với từng phân khúc khách hàng.
  • Tối ưu hoá hiệu quả chăm sóc và phát triển Khách hàng trên đúng nhóm đối tượng.
  • Tăng tương tác giữa CTCK và khách hàng.